Salgsinformasjon


I fangstsesongen som løper fra mai til oktober måned vil vi ha ukentlige anløp til Vollen.
Salgsdager blir torsdager og fredager fra kl. 09:00 - 17:00, eller så langt fangsten varer.
Uforutsette forhold kan gjøre at disse dagene må forskyves.
Ved å kikke innom ukens salgstider, vil det her ligge oppdatert info på eventuelle avvik eller kanselleringer.
 

Større bestillinger kan ringes inn på fartøyets mob.tlf. 468 28 969 eller til fartøyets kaptein på mob.tlf. 926 28 700.
Vi kan også motta bestillinger via mail adressen FerskeReker@MS-Trygg.com.

BEMERK!
Bestillinger kan sendes oss på mail i angjeldende uke og frem til onsdag kl. 20:00.
Vi vil da reservere bestillingen til den hentes på Vollen Marina. Da vi handler med ferskvarer
er det viktig at kunden respekterer våre åpningstider og at varene hentes etter avtale.
Vi kan alltids kontaktes på telefon dersom det inntreffer noe uforutsett som gjør at henting til
avtalt tidspunkt blir vanskelig.

Vi selger i hovedsak ferske kokte reker i tillegg til rå reker.
(Rå reker er ypperlig til eksempelvis sushi & wok).
Da vi også har innslag av fisk som bifangst i trålen, kan vi eksempelvis tilby både hyse/kolje, lange, sei, rødspette og torsk.

 

javascript:void(0)

 

 

Logo Vollen Marina

Salgslokasjon

Bilde Trygg reker HS

Bilde Trygg torsk HS

Bilde Trygg Rødspette HS

M/S Trygg | Vollen Marina, Asker | Slemmestadveien 416, 1390 Vollen | Mobiltelefon; 468 28 969 / 926 28 700 | FerskeReker@ms-trygg.com