Bærekraftig reketråling

 

WWF Norge (World Wide Fund for Nature), NRK Østlandssendingen og  M/S Trygg var i oktober 2014 på et felles tokt i ytre Oslofjord hvor oppdraget denne dagen var å presentere hvorledes Trygg tråler etter reker på en bærekraftig måte. 

Trygg har i flere år brukt en sorteringsrist i trålen med spalter som sorterer små reker ifra de store allerede nede på sjødypet.  Vi sorterer ut omlag 70% av de aller minste rekene i det sjiktet vi ligger og tråler.  Vi velger å kalle dette en miljøvennlig og bærekraftig tråling hvor vi lar den oppvoksende reke leve videre.

På denne linken kan dere lese rapporten fra WWF hvorledes deres representanter opplevde dette  toktet;   http://www.wwf.no/?44365/dette-rekefisket-vil-wwf-ha

NRK Østlandssendingen filmet det hele og lagde en reportasje som ble sendt på Østlandsendingen noen dager etter toktet;  http://tv.nrk.no/serie/distriktsnyheter-oestlandssendingen/DKOA99100714/07-10-2014#t=7m22s

M/S Trygg | Vollen Marina, Asker | Slemmestadveien 416, 1390 Vollen | Mobiltelefon; 468 28 969 / 926 28 700 | FerskeReker@ms-trygg.com